Waarom werken aan een holebi- en transgendervriendelijke school?

De school is de ideale plek om het holebi- en transgenderthema bespreekbaar te maken, attitudes bij te stellen en stereotypen te doorbreken. Niet alleen de leerkrachten, maar ook de directie en CLB-medewerkers spelen een belangrijke rol. 

Waarom? 
 3 tot 8 % van de bevolking is holebi. Dat is een niet te onderschatten deel van de samenleving. Dat betekent dat 3 tot 8 % van je leerlingen en collega’s holebi zijn. Je hoeft zelf geen holebi te zijn om met het thema in aanraking te komen. Zowat alle leerlingen kennen wel een aantal holebi’s in hun omgeving. Niet enkel hun favoriete actrice, maar ook hun beste vriend, hun broer, tante, buurman of ouder kan holebi zijn. 
Holebi-jongeren voelen zich niet altijd goed in hun vel. Sommigen worstelen met hun zelfaanvaarding, anderen zijn bang om het te vertellen aan hun omgeving. Depressieve gedachten en gevoelens komen bij deze leerlingen vaak voor.

Middelbare schoolomgevingen zijn dikwijls moeilijker voor transjongeren, omdat er enerzijds een grote druk uitgaat van de leeftijdsgenoten om te conformeren aan de heersende gendernormen, en anderzijds omdat er vaak een totaal gebrek is aan informatie over transgender thema’s (Beemyn, 2004). Uit onderzoek is bekend dat medeleerlingen gendernonconform gedrag minder acceptabel vinden dan homoseksualiteit. Met andere woorden: liever een stoere homo dan een verwijfde hetero.
Over de ervaringen van transgender jongeren is er erg weinig onderzoek. Slechts in één Belgische studie blikten transgender volwassenen terug op hun studietijd: 64% van de jongens en 44% van de meisjes (volgens geboortegeslacht) melden dat ze in hun school jaren pesterijen ondervonden omdat ze niet gender conform gedrag vertoonden. Deze pesterijen gingen van verbaal en fysiek geweld, kritiek op uiterlijk, gedrag, of ideeën, belachelijk gemaakt of genegeerd worden,… en waren voornamelijk afkomstig door medeleerlingen (Motmans, 2009). Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat van de schoolgaande deelnemers, slechts 32% open is ten aanzien van vrienden over de gendergevoelens.

Ook holebi- en transgenderleerkrachten bevinden zich soms in een moeilijke positie. 

Een school waar holebi’s en transgenders welkom zijn en waar een open sfeer heerst, kan dus veel betekenen voor het welzijn van zowel holebi- en transgenderleerlingen als  -leerkrachten.