Schoolklimaat enquête LGBT+ jongeren

De LGBT+ scholierenenquête is een instrument om LGBT+ leerlingen te bevragen naar hun schoolervaringen en het schoolklimaat van hun school. Voor de Vlaamse editie van de schoolklimaat enquete werkten çavaria, Colombia Teacher College en GLSEN samen. Hieronder kan u de Nederlandstalige versie downloaden met daarin de bijbehorende aanbevelingen voor Vlaanderen. Wenst u het volledige onderzoek te bekijken dan kan u die hier ook downloaden. Deze versie is enkel in het Engels te verkrijgen.

De Nederlandstalige versie kan u hier downloaden