het holebi- en transgenderthema past in alle vakken!

Sensibilisering is pas mogelijk als het holebi- en transgenderthema niet beperkt blijft tot het vak godsdienst of zedenleer. Net zoals de thema’s milieu, gezondheid, multiculturele samenleving, relaties en seksualiteit vakoverschrijdend zijn, geldt dat ook voor het holebit en transgenderthema. Met een beetje creativiteit past het in heel wat vakken. Hier zijn een paar tips.

Aardrijkskunde
Op www.ilga.org kan je een wereldkaart downloaden die holebirechten (of het gebrek daaraan) wereldwijd afbeeldt. De kaart wordt regelmatig geactualiseerd. Je kan ze ook als poster krijgen. 

Geschiedenis
Homoseksualiteit kent een lange geschiedenis. In de brochure ‘Alles wat je altijd al wilde weten over holebi’s’ vind je een handige tijdslijn. Bij het bespreken van historische figuren kan je stilstaan bij hun seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld bij Alexander de Grote. Bij het bespreken van de Tweede Wereldoorlog kan je ook de positie van holebi’s en transgenders aanhalen. Als je vertelt dat de joden een Davidster opgespeld kregen, kun je ook verwijzen naar de roze driehoek die holebi’s droegen in de concentratiekampen. Ook de geschiedenis van de holebibeweging kan interessant zijn als je het wil hebben over de geschiedenis van sociale bewegingen of de emancipatie van minderheden. 

latijn/grieks
Homoseksuele relaties of seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn terug te vinden in oude Latijnse en Griekse teksten. Zo had keizer Hadrianus bijvoorbeeld de Griekse jongen Antinous als geliefde en richtte hij na diens dood zelfs een officiële cultus voor hem in. Het kan interessant zijn om te bestuderen hoe er in de Griekse oudheid naar homoseksualiteit gekeken werd. Het werd toen immers niet gezien als een identiteit, als iets wat je bent, maar eerder als een gedrag, als iets wat je ‘doet’. In die tijd werd het woord homoseksualiteit niet gebruikt omdat de term nog niet bestond. ‘Homoseksualiteit’ als aanduiding van een seksuele oriëntatie stamt uit de 19de eeuw. 

Wiskunde
Tracht in vraagstukken af en toe eens af te wijken van de gebruikelijke heteronorm. Bijvoorbeeld als het gaat over een koppel dat een huis koopt of de belastingsbrief invult, neem dan ook eens twee mannen of twee vrouwen als voorbeeld.

Rechtsvakken
In België is de laatste jaren heel wat veranderd voor holebi’s en transgenders op juridisch vlak. Laat de studenten eens de verschillende wetten opzoeken en bestuderen. 
Denk hierbij aan het automatisch meemoederschap, de openenstelling van het burgelijk huwelijk of de wet op transeksualiteit. 
Je kunt in de klas interessante vergelijkingen maken met de juridische situatie in andere landen.

Met een beetje creatief denken kan je in elk vak op een indirecte of directe manier het holebi- en transgender thema intergreren. 
Neem ook eens je studieboeken onder de loep. Vaak zijn deze nog altijd zeer genderstereotiep en heteronormatief.