Aandachtspunten voor de school

Holebi’s en transgenders integreren in een antidiscriminatiebeleid op school
Alleen als alle betrokkenen geloven dat een beleid tegen pesten verantwoord en noodzakelijk is, kan dit beleid slagen. Een holebi- en transgenderbeleid kan vervat zitten in een antidiscriminatie- of pestbeleid. Neem holebi’s en transgenders als doelgroep op en integreer het thema waar mogelijk.

Onwetendheid aanpakken
Hoe vertrouwd zijn het schoolbestuur en de leerkrachten met het holebit en transgenderhema? Je kunt brochures aanbieden in de leraarskamer of tijdens een vergadering kort aandacht vragen voor opvallende onderzoeksresultaten over holebi’s en transgenders. Of heb het eens over hoe genderstereotypen in de les worden aangepakt. Zo blijft het thema zichtbaar.
Çavaria biedt vorming op maat aan over het thema voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directies. 

Een sterke leerlingenbegeleiding uitbouwen
Een school die een degelijke leerlingenbegeleiding uitwerkt, schenkt daarin ook aandacht aan holebi’s en transgenders. Is er een vertrouwenspersoon waar holebi’s en transgenders terecht kunnen? Is het duidelijk dat leerlingen bij die persoon kunnen aankloppen met vragen over seksuele oriëntatie en genderidentiteit? Dan formuleer je dat best expliciet. Misschien lijkt deze rol in eerste instantie op maat gemaakt voor een leerkracht die opelijk holebi of transgender.
Denk eraan dat die het misschien niet ziet zitten of te betrokken is. De rol van vertrouwenspersoon kan door iedereen opgenomen worden met basiskennis over het thema.

Een veilig personeelsbeleid voeren
Geeft je school zelf het goede voorbeeld? Kunnen holebi- en transgender leerkrachten open zijn over hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit zonder negatieve gevolgen? Voelen ze zich gesteund door collega’s en directie? Voelen ze zich veilig genoeg bij de leerlingen om open te zijn?
Een leerkracht die openlijk holebi en/of transgender is, kan een rolmodel zijn voor leerlingen. Wordt deze meerwaarde erkend? Probeer altijd de beslissing van een holebi- en/of transgenderleerkracht te respecteren en hem nooit te pushen om al dan niet een coming-out te doen. Gebruik in uitnodigingen voor personeelsfeesten een genderneutrale taal. Spreek niet over ‘beste mevrouw en meneer’. Op die manier kunnen alle personeelsleden zich aangesproken voelen. 

Holebiseksualiteit en transgenders zichtbaar maken met affiches en brochures
Bestaat er op school een informatie-aanbod over het holebit- en transgenderhema  voor leerlingen en leerkrachten?