Kortfilm

Methodiek

Doel

De leerlingen brengen empathie op voor een LGBT-jongere

Duur

Afhankelijk van bespreking tussen 5 en 30 minuten 

Materiaal

Link naar kortfilm en bijhorende vragen 

Stappenplan 

In bijgevoegd pdf-document vind je een aantal voorbeelden van geschikte kortfilms met extra informatie en bijhorende reflectieve vragen.  
 
Kies je een andere kortfilm, hou dan rekening met een aantal zaken:

  • Zorg voor aansluiting bij de religie/cultuur/leeftijd van de klasgroep
  • Zorg ervoor dat het niet té dramatisch is (geen zelfmoord of zelfverwonding)
  • Leg achteraf een positieve nadruk op de manieren waarop de jongere omgaat / kan omgaan met de discriminatie
  • Schets een positief toekomstbeeld voor het hoofdpersonage
  • Stel zowel vragen die doen inleven in het hoofdpersonage als ook vragen naar de reacties van de omgeving (bv. “waarom zou die klasgenoot hem pesten?” of “wat zou je als omstaander kunnen doen?”) 

Stel achteraf zowel vragen die aanzetten tot zelfreflectie bij de leerlingen als dialoog in de klasgroep. Laat dus nooit de nabespreking achterwege! 

    BijlageGrootte
    PDF-pictogram filmlijstvormingswerkers.pdf144.31 KB