Hoe bouw ik een sessie op?

Welke werkvormen je gebruikt in je sessie, is een persoonlijke keuze. Het is belangrijk iets te vinden waar je je goed bij voelt. Hier vind je tal van werkvormen om mee aan de slag te gaan. Hieronder lees je hoe je je sessie kan opbouwen.

Klasopstelling
Een kringopstelling is de best werkbare manier om een workshop te geven. Als iedereen oogcontact kan maken met elkaar, wordt er meer geluisterd. Je kan op die manier het gesprek ook beter leiden.

Wat met de leerkracht?
Meestal blijft er een leerkracht bij de groep tijdens de sessie. Als je dit graag wil, kan je dit best op voorhand melden. De leerkracht kan helpen om de groep rustig te houden. En bovendien krijgt deze ineens ook een pak informatie te horen. Als leerlingen achteraf, na jouw vertrek, nog vragen hebben, weet de leerkracht welke info je ze al hebt meegegeven. Je kunt de leerkracht affiches en folder geven om in de klas uit te hangen of te verspreiden in de school.

50 ways to connect
Communicatie met jongeren verloopt beter als er een zekere connectie is. Beschouw jezelf als een hotspot. Jij probeert constant verbinding te maken met de jongeren.
Voor je jezelf voorstelt, kan je dus proberen te connecteren. Lees hier onze 50 ways to connect met jongeren.

Wat vertel je over jezelf?
Uiteraard stel je jezelf voor. Je kunt vertellen dat je van welke groep je komt of dat je vrijwilliger bent bij Wel Jong Niet Hetero. Schrijf eventueel de website of de Facebookpagina op het bord en laat het gedurende de workshop staan.
Jongeren zullen nieuwsgierig zijn naar details en verhalen uit je persoonlijk leven. Denk na over hoe ver je daarin wil gaan. Je kunt je naam vermelden, waar je woont, wat je studeert, waar je werkt, of je een relatie hebt, … Dat kies je allemaal zelf.

Programma overlopen
Je overloopt best ook heel kort wat je precies gaat doen die die dag, bijvoorbeeld dat je verschillende werkvormen gaat doen, en dat zij ook de kans krijgen om anoniem vragen te stellen. Zo weten de leerlingen waaraan ze zich mogen verwachten. Je kunt aan het begin van een sessie ook zeggen dat de leerlingen alles mogen vragen – op een beleefde en correcte manier natuurlijk – maar dat je zelf beslist of je al dan niet wil antwoorden.

Afspraken maken
Maak in het begin van de sessie enkele afspraken met de leerlingen. Zo zorg je ervoor dat alles gemoedelijk en ordelijk kan verlopen. Bijvoorbeeld:
-    Laat elkaar uitspreken.
-    Vervoordeel elkaar niet omdat iemand een andere mening heeft.
-    Steek je hand op als je iets wil zeggen.
-    Je mag vragen stellen tussendoor
-    …
De Pickasoll-afspraken is daarvoor een heel dankbare werkvorm. Lees hier deze werkvorm.

Evaluatierondje
Je kan besluiten met een kort rondje waarbij je de leerlingen vraagt in één woord te zeggen wat ze ervan vonden of wat hen is bijgebleven. Het kan een richtlijn zijn voor je volgende scholenwerking. Je kan ook eens polsen na de sessie bij de leerkrachten wat ze ervan vonden. Stuur de leerkrachten ook nadien het online evaluatieformulier in.

Vergeet de brochures niet.
Lees hier welke brochures je bij Wel Jong Niet Hetero kan bestellen.