Tips voor klasinrichting

Door je hoeken te verrijken, geef je de kinderen meer kansen om maximaal aan de slag te gaan met de inhoud van het verhaal.

Onderstaand een voorbeeld over hoe je dit kan doen wanneer je met het materiaal van Lou werkt. Gebruik dit voorbeeld als inspiratie wanneer je rond andere boeken of thema's werkt!

Voorzie in de huishoek (of gelijkaardig) materiaal om Lou en de twee papa’s van Lou na te spelen (kledij, schooltas, …). Je kan, vertrekkende van prenten uit het boek of de prentenset diverse gezinnen, eventueel ook maskers van verschillende personages maken. Gaandeweg kan je verrijken door bv. materiaal aan te bieden waarmee de kinderen zich kunnen inleven in Anissa en haar mama. 

Voorzie een verteltafel die gaandeweg rijker wordt. Naast het boek zelf, kan je hier het grondplan leggen, de bijhorende huisjes, de personages uit het verhaal tegen een blokje gekleefd (zodat ze rechtstaan), verschillende voertuigen, allerlei kleine accessoires zoals kegels, verkeerslichten, een boom, … Vind je het grondplan te klein voor jouw kleuters? Dan kan je met hen een groter grondplan maken!

Als je een kopie van het grondplan (eventueel vergroot) aanbiedt in een hoek met wat constructiemateriaal (dat kan ook kosteloos materiaal zijn!), kunnen de kinderen geprikkeld worden om zelf allerlei zaken te gaan bouwen op het plan. Gaandeweg kan deze hoek ook met ander materiaal voor sociaal en fantasiespel verrijkt worden. Een prima hoek om zelf in mee te spelen…
Het is een meerwaarde als je in je klas de prenten van de vertelplatenset naast elkaar (bv. in 2 of 3 rijen) kan hangen. Voor meerdere activiteiten is dit interessant.

In de leeshoek kan je aanbod alle kanten uit, afhankelijk van de thema’s waarop jij en je kleuters willen focussen. Doe je best om ook hier een divers aanbod te voorzien, met andere woorden: een aanbod waarin zowel stereotiepe als niet-stereotiepe beeldvorming aanwezig is.

Het memoryspel en de puzzels kunnen een heel schooljaar lang in je aanbod aanwezig zijn. Op die manier komen de kinderen ook buiten de periode dat je met Lou werkt in contact met de diversiteit die er in vervat zit. Tijdens het thema kan het interessanter zijn het memoryspel aan te bieden bij de verteltafel (combinatie huisjes – gezinnen, zie activiteit 5) of de plaats van aanbod af te wisselen.