Getuigenis

Methodiek

Doel
Jongeren een getuigenis van jezelf geven over hoe het voor jou is om holebi/transgender te zijn.

Duur
20 minuten

Werkwijze

 1. Neem een plaats in de cirkel in waar alle jongeren je goed kunnen zien en jij de jongeren goed kan zien.
 2. Vragen die je kunnen helpen bij het geven van een getuigenis
 • Hoe ging je er zelf mee om toen je inzag dat je holebi/transgender bent?
 • Hoe deed je je coming-out?
 • Ben je naar een holebi- of transvereniging gegaan? Hoe was je coming-in?
 • Hoe reageerden je ouders, familie, vrienden?
 • Verwerk eventueel enkele antwoorden op de anonieme vragen (zie andere werkvorm) in je verhaal.

Gouden tips
Leerlingen zijn altijd heel benieuwd naar wie er voor hen staat. Als je kort iets over je eigen leven vertelt, zijn alle oren en ogen gegarandeerd op jou gericht. Leerlingen krijgen meer inzicht in het ‘holebi zijn’ of ‘trans zijn’ en het coming-outproces. Je verhaal even in een vreemde groep doen is natuurlijk niet zo evident. Hieronder vind je enkele tips.

 • Beperk je getuigenis in tijd

Een uur over jezelf vertellen is ten eerste lastig voor jezelf, maar is ook niet relevant voor de leerlingen. Beperk je getuigenis tot maximum 20 minuten. Typ je verhaal op voorhand eens uit. Zo merk je hoe lang het ongeveer zal duren.

 • Spreek luid en duidelijk

Als je vooraan in de klas staat of in de kring tussen leerlingen zit, moet je met je stem iedere leerling kunnen bereiken. Je spreekt liever iets te luid dan iets te zacht. Als sommigen je niet begrijpen, zal dit uitmonden in geroezemoes en raakt de groep verveeld. Bovendien kom je erg onzeker over als je onverstaanbaar fluistert.

 • Vermijd moeilijke woorden en gebruik ze zelf juist

Coming-out, outing, LGBT, holebi, transgender, ... Wij kennen deze woorden, maar niet elke jongere kent ze. Leg telkens uit wat je met die woorden bedoelt, zodat iedereen weet waarover het gaat. Zo is outing niet hetzelfde als coming-out. Coming-out doe jezelf, outing gebeurt door iemand anders. Zorg ervoor dat je zulke woorden niet verkeerd gebruikt.

 • Wees jezelf en spreek uit eigen naam

Leerlingen zullen snel doorhebben als je een rolletje speelt of niet jezelf bent. Wees dus zo ontspannen mogelijk en wees vooral jezelf. Authenticiteit wordt altijd gewaardeerd!
Als getuige verlies je je geloofwaardigheid als blijkt dat je wat je vertelt, niet zelf hebt meegemaakt. Spreek dus uit eigen ervaring, anders val je door de mand. Je kan natuurlijk voorbeelden aanhalen van anderen, maar vermeld hierbij geen namen. Andere voorbeelden kan je gebruiken om je eigen verhaal te relativeren. Bijvoorbeeld: ‘mijn ouders hadden het moeilijk met mijn lesbisch-zijn. Maar ik heb vrienden bij wie de ouders er direct heel open en los over konden praten.