Valentijn

Methodiek

Concept
De leerlingen leren een mening te vormen over genderdiversiteit in de samenleving en genderstereotypen door reflectievragen, een documentaire en een klasgesprek.

Materiaal
Een beamer
Een laptop met internetverbinding 
Geluidsboxen 
Bijlage: stellingen en verweringsvragen 

Werkwijze
De leerkracht schrijft op het bord de woorden "jongens" en "meisjes". Vraag aan de klas welke verschillen er zijn tussen jongens en meisjes en zet deze op het bord. 
Als er een paar zinnen op het bord staan, legt de leerkracht uit dat de klas het de komende 2 uur gaat hebben over de verschillen en de gelijkenissen tussen jongens en meisjes. 

Mythes over jongens en meisjes 
Verdeel de klas in groepjes van 5 à 6 personen en deel bijlage 1 uit. In deze bijlage staan een aantal vooroordelen over jongens en meisjes die vaak als waarheid worden gezien. Laat de groepjes kort praten over deze stellingen en bespreek ze nadien kort klassikaal. Bedenk ook op voorhand hoe je een correct antwoord kan geven op de stellingen. 
Bijvoorbeeld: Mannen en vrouwen winkelen gemiddeld evenveel, maar kopen niet altijd dezelfde dingen.


Documentaire Valentijn
Laat de leerlingen kijken naar de documentaire over Valentijn. Deze documentaire is gratis te bekijken via de volgende link: http://www.npo.nl/valentijn/30-10-2007/VARA_101158543

Nabespreking documentaire 
Zet de leerlingen in een grote kring om een klasgesprek te starten. De vragen op werkblad 2 zijn vragen die de leerkracht kan gebruiken tijdens het gesprek. Het werkblad bevat toegankelijke vragen en iets moeilijkere vragen. 
Spreek op voorhand de regels van het gesprek af en geef duidelijk aan welk taalgebruik je accepteert en niet aanvaardt. 
 

BijlageGrootte
PDF-pictogram valentijn.pdf1.61 MB