Elmer

Methodiek

Concept
De leerlingen praten op een leuke manier over diversiteit en van elkaar verschillen.
De leerlingen hebben respect voor iedereen en voor ieders verschillen.

Materiaal
Boek 'Het grote boek van Elmer' Auteur: David McKee -- Uitgeverij: Unieboek / Het Spectrum bv, 2009 -- ISBN: 978 90 475 0356 9
Knutselmateriaal: gekleurd papier, stofjes, waardeloos materiaal, lijm, schaar, 1 groot papier
Kopieën van de  tekening van Elmer (zie bijlage) / per leerling
Muziek: blokfluit, piano,… .
Bijlage 1: Elmer
Bijlage 2: Elmerlied

Werkwijze

Intro:
toon aan de leerlingende cover van het boek en vraag hen waarover ze denken dat het verhaal zal gaan. Vraag hen om de olifant op de plaat te beschrijven. 

Lees het eerste verhaal voor uit het grote boek van Elmer aan de leerlingen en toon hen telkens goed de platen en tekeningen.
Elmer is in dit verhaal een lapjesolifant. Maar hoe zou hun eigen Elmer eruit zien? Elke leerling knutselt een eigen Elmer. Gebruik hiervoor de kleurplaat als bijlage. Laat elke leerling de olifant uitknippen / prikken en invullen  door gebruik te maken van papier, stofjes, glitters,….

Nabespreking:
De leerlingen zitten in een grote kring. Elk met hun eigen Elmer voor  zich. Bespreek met de klas waarom hun Elmer er zo of zo uitziet: 
Zijn alle Elmers gelijk? 
Waarom niet? 
Wat is dat dan 'anders zijn'? 
Is dat iets goed / slechts?
Zijn alle leerlingen gelijk? Hebben zij onderlinge verschillen (je kan er enkele opsommen: aantal broers / zussen, huisdieren, …)
Besluit met de boodschap: "Iedereen is altijd een beetje anders, en dat maakt het ook zo leuk. Anders zijn hoort er ook bij." Daarom plakken we alle Elmers op één groot blad papier. Samen vormen ze één grote groep.

Tot slot kan je de leerlingen het Elmerlied aanleren dat je hier als bijlage vindt. Je kan het zingen voor de grote Elmer kudde.
Bij het liedje kan je de leerlingen ook een olifanten kudde laten spelen, waarbij ze allemaal zichzelf mogen zijn en zich helemaal mogen uitleven in hun olifantenpas,…
OF je kan als slotverhaal het laatste verhaaltje uit Het grote boek van Elmer voorlezen: "Elmer en Roosje".  
 

BijlageGrootte
PDF-pictogram elmerkleurprent.pdf317.15 KB
PDF-pictogram elmerlied.pdf280.1 KB