De Regenboogspreuk

Methodiek

Concept
Leerlingen bedenken individueel of in groep een weekspreuk voor de klas over gelijkheid en respect. Deze spreuk zal één week centraal staan in de klas en leert leerlingen na te denken over de manier hoe ze met elkaar omgaan in het dagelijkse leven en dat het belangrijk is om jezelf te kunnen zijn.

Materiaal
Papier 
Pennen 
Stiften 
Potloden 
Posterbijlage: Er was eens een regenboog 

Werkwijze
De leerkracht schrijft de naam van de klas op het bord. Bijvoorbeeld: 4e leerjaar van De Mozaïek. De leerkracht vraagt aan de leerlingen wat er in hen opkomt als ze denken aan de klas.
Stimuleer de leerlingen om zo divers mogelijk te antwoorden. 

Tip: Indien nodig kan de leerkracht het onderwerp aanpassen of bijsturen door een ander woord centraal te laten staan. 

Leerlingen leren zich hierdoor uiten over hun klas en spreken zich uit over wat ze belangrijk vinden in hun klas. Als hierover voldoende gepraat is kan de poster opgehangen worden.
De poster heeft een leeg vlak en het is de bedoeling dat leerlingen individueel of in groep een spreuk bedenken die op de poster geplakt kan worden. De spreuk moet gaan over hoe ze met elkaar in de klas willen omgaan. 


Enkele voorbeelden: 

  • Wij lachen elkaars kleding niet uit; draag wat je mooi vindt. 
  • In onze klas heeft iedereen respect voor elkaar. 
  •  In deze klas kiezen we niemand als laatste bij LO. 

Naarmate de grootte van de klas kan je ervoor kiezen dat iedereen een spreuk verzint of de klas in groepen verdeelt zodat er gezamenlijke spreuken verzonnen kunnen worden. De leerlingen mogen hun spreuk zo mooi mogelijk maken door ze te versieren, in te kleuren enzovoort. 
Elke maandag word de spreuk veranderd door een nieuwe spreuk die dan centraal komt te staan in de klas. De leerkracht kan ook naar de spreuken verwijzen indien dat ooit nodig blijkt, bijvoorbeeld wanneer iemand gepest wordt. 
 

BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram poster.jpg93.65 KB