PICKASOLL-afspraken

Methodiek

Duur
10 minuten

Materiaal
Bord en krijt of Pickasoll-poster

Doel
Een veilig klimaat installeren
Een klimaat installeren waar leerlingen hun mening durven delen

Stappenplan

  1. Schrijf de letters op het bord (P I C K A S O L L)
  2. Ga elke letter af en leg uit voor welk woord het staat.
  3. Bespreek samen met de leerlingen welke afspraken je hier rond maakt.
  4. Wanneer leerlingen zelf niet tot een afspraak komen dan vul je dit aan.
Privacy Persoonlijke informatie is vertrouwelijk en blijft binnen de groep.
Ik-vorm Je praat over jezelf en over je eigen gevoelens, ervaringen en opvattingen. Wees open en eerlijk in wat je vertelt.
Cultuur Culturen kunnen op verschillende wijzen omgaan met  seks en relaties. Cultuur kan zowel verwijzen naar je afkomst als je thuiscultuur. Verschillen benoemen mag, veroordelen niet.
Kies Kies wat je wel en niet vertelt. Niet alles is voor alle oren bedoeld? Je mag je gevoelens en gedachten voor jezelf houden.
Actief Wees actief in het groepsgebeuren. Je krijgt de kans om zelf te bepalen waarover het gaat. Wacht dus niet af tot iemand anders begint.
Seksualiteit Seksualiteit is een zeer ruim begrip en iedereen gaat er anders mee om. Je kan er ook over meepraten als je nog nooit gevreeen hebt. Je hebt er vast al eens over nagedacht of je je seksueel aangetrokken voelt tot iemand. Er kunnen grote verschillen zijn in de wijze waarop mensen met seks omgaan.
Oriëntatie Mensen kunnen, heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch, biseksueel en zoveel meer zijn. Welke seksuele orientatie je ook hebt, iedereen is uniek en verdient respect.
Luisteren Luisteren is belangrijk, niet alleen praten. Wanneer je luistert dan doe je dit niet alleen door te zwijgen wanneer iemand iets vertelt maar ook met je lichaamstaal. Wees je hier van bewust als iemand aan het woord is.
Lachen Humor is belangrijk. Het is soms een middel om geladen onderwerpen te ontmijnen. Uitlachen kan niet.
BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram pickasoll-poster.png279.42 KB