Een echte man/vrouw moet...

Methodiek

Doel
Het thema inleiden
Genderstereotypen benoemen en doorbreken
Een leuke sfeer creëren

Duur
10 minuten

Materiaal
1 stoel per persoon

Werkwijze

 1. Zet de banken aan de kant.
 2. Plaats de stoelen in een cirkel en laat de jongeren plaatsnemen op een stoel.
 3. Zet één stoel in het midden.
 4. Een jongere gaat op de stoel in het midden zitten en zegt: “Een echte man/vrouw moet…” gevolgd door iets wat volgens hem/haar/die een typische eigenschap is van een echte man of een echte vrouw.
 5. De jongeren die hiermee akkoord zijn (“ik vind dat ook”), gaan rechtstaan en op een andere stoel gaan zitten.
 6. De jongere die in het midden zit, zoekt ook een nieuwe stoel waardoor er een nieuwe jongere in het midden komt te zitten. Deze jongere zegt op zijn/haar/die beurt: “Een echte man/vrouw moet...” en voegt er een eigenschap aan toe.
 7. Deze werkvorm kan een opstap zijn naar een werkvorm over genderstereotypering. Je kan ook deze werkvorm op zich gebruiken door volgende vragen te stellen.
 • Welke stereotypen zijn aan bod gekomen?
 • Komt dit overeen met de werkelijkheid?
 • Hoe ontstaan deze stereotypes?
 • Waarom blijven deze stereotypes bestaan?