Feest in het kabouterbos

Methodiek

Concept
Dit is een voorleesverhaal waarbij het verhaal regelmatig wordt onderbroken om het verhaal te bespreken met de leerlingen. De leerlingen leren hierdoor naar elkaar luisteren en hun eigen mening te verwoorden. Daarnaast maken ze ook kennis met de verschillende vormen van samenleven in de maatschappij en leren ze dit erkennen. Verder leren de kinderen ook anderen de vrijheid te geven om zichzelf te zijn.
Duur
50 minuten
Leeftijd
6 tot 8 jaar 
Materiaal
Bijlage 1: Verhaal ‘Feest in het kabouterbos’ door Deirdre Chuffart
Bijlage 2: Emotiebordjes Blij, Bang, Verdrietig, Boos 
De bijlagen zijn ook te downloaden op www.cavaria.be/regenboogmap

Werkwijze

 1. Verzamel de kinderen rondom je in het voorleeshoekje en deel aan iedere leerling de emotiebordjes uit. Lees het verhaal voor aan de kinderen.
 2.  Onderbreek het verhaal bij ieder aangeduid punt. Vraag dan de leerlingen via een leergesprek welke personages er aan bod zijn gekomen en hoe deze personages zich voelen. De leerlingen kunnen hierbij gebruik maken van de emotiebordjes.
  Enkele voorbeeldvragen: 
  Hoe zou het personage zich op dit moment voelen? 
  Hoe zou jij je voelen mocht jij Maja zijn? 
 3.  Herhaal de vorige stap voor ieder stukje van de tekst
 4. Als het verhaal afgelopen is, kan je het via een leergesprek nabespreken met de leerlingen. Enkele voorbeeldvragen:
  •  Wat vonden jullie van het verhaal?
  • Wie was het hoofdpersonage?
  • Waarover ging het verhaal?
  • Hoe voelde Maja zich aan het begin van het verhaal? En op het einde?
  •  Welke emoties kwamen allemaal aan bod in het verhaal, wie voelde die emoties? (bv. Boos, afgewezen mannetjeskabouter)

Optioneel kan je het gesprek verder in de richting van vriendschap en verliefdheid sturen. Enkele voorbeeldvragen:

 •  Met wie ging Maja uiteindelijk naar het bal?
 •   Waarom denk je dat Maja met Isabelle naar het bal wou?
 • Denk je dat ze enkel vriendinnen zijn?
 • Denk je dat meisjes enkel op jongens verliefd kunnen worden of ook op andere meisjes
 • Waarom denk je dat?

Feest in het kabouterbos 

Feest in het kabouterbos.
Het is druk in het kabouterbos. Overal zie je kabouters rondlopen. Ze maken alles klaar voor het grote kabouterfeest. Er worden broden gebakken, taarten versierd, lekkere drankjes gebrouwen. De takken van de bomen worden versierd met bloemen. Iedereen lijkt vrolijk en blij. Iedereen, behalve Maja. Maja vindt het maar niets. Dit is de tweede keer dat ze naar het feest mag gaan, en ze herinnert zich nog van vorig jaar dat ze het helemaal niet leuk vond. 
Al wel vijf kaboutertjes hebben aan haar gevraagd of ze dit jaar met hen naar het kabouterfeest wil gaan. «Misschien» zegt Maja elke keer, «Misschien wel». Er is geen enkele kabouter waar ze eigenlijk mee wil gaan. 


<< Bespreking 1 >>


Een week voor het grote feest moet Maja van haar kaboutermoeder naar de bakker. Maja loopt door het drukke kabouterdorp. Overal hoort ze gezang en gelach. Kabouters houden van feesten. Ze houden van dansen en van zingen. Maja ook, maar dit jaar niet. 
Plotseling komt er een grote kabouterkoets aangereden. Ze wordt getrokken door twee eekhoorns. Ze houden stil voor het grootste huis van het dorp. Nieuwsgierig blijft Maja staan kijken. Ze ziet hoe een aantal kabouterjongens dichterbij komen. Uit de koets stapt Isabelle. Maja kent Isabelle wel. Ze is de dochter van de kabouterkoning. Vroeger, toen ze klein waren, speelden ze wel eens met elkaar. Maar ze heeft Isabelle al een tijdje niet meer gezien. Wat is ze veranderd! En wat is ze mooi geworden. 


<<Bespreking 2>>


«Isabelle» vragen de kabouterjongens om beurt, «wil je met mij naar het kabouterbal?»
«Misschien» zegt Isabelle elke keer, «Misschien wel». Er is geen enkele kabouter waar ze eigenlijk mee wil gaan.
«Wat wil je eigenlijk?» vraagt één van de kabouterjongens een beetje boos «Zijn we niet slim genoeg? Zijn we niet lief genoeg?  Het wordt tijd dat je beslist met wie van ons je gaan wilt».
«Je hebt gelijk» zegt Isabelle, «Ik ga met de dapperste kabouter van jullie allemaal. Toon me hoe dapper jullie zijn en dan kies ik de dapperste eruit. Dat beloof ik. Morgenavond op het grote plein zal ik vertellen wie ik gekozen heb».

<<Bespreking 3>>

De kabouterjongens vertrekken snel. De ene springt op zijn eekhoorn. Hij is van plan om vannacht bij de mensen binnen te dringen. Daar zal hij iets uit een mensenhuisje meenemen. Dan ziet Isabelle hoe dapper hij wel is.
Een andere jongen begint snel te stappen. Hij is van plan om op de hoge berg te klimmen. Daar zal hij een bloem plukken die alleen maar daar groeit. Dan ziet Isabelle hoe dapper hij wel is.
Elke kabouterjongen heeft wel een dapper idee, dat hij snel wil uitvoeren.
Maja heeft gehoord wat Isabelle zei. Ze begint na te denken. Ze zou eigenlijk best wel graag met Isabelle naar het feest willen. Maar wat zullen de andere kabouters daar wel niet van denken? En wat zal Isabelle er wel niet van denken? Ze neemt een beslissing. Ze zal iets heel dappers doen. Het dapperste van allemaal. Dan moet Isabelle haar wel kiezen, dat heeft ze beloofd. De dapperste kabouter mocht mee naar het bal.


<<Bespreking 4>>


Maja loopt rond in het grote bos. Hier hoor je het vrolijke gezang van de kabouters niet meer. Het is er muisstil. Vanavond zal Isabelle de dapperste kabouter kiezen. Maja moet zich een beetje haasten. Ze moet op tijd terug in het dorp zijn en ze is ook een wel wat bang in het bos.
Daar komt ze aan het vossennest. Kabouters zijn erg bang voor vossen. Ze zijn erg snel en kunnen een kabouter in één hap doorslikken. De vos ligt voor zijn nest. Hij ligt te slapen. Maja wil een vossenhaartje uit zijn staart trekken en aan Isabelle laten zien. Als dat niet dapper is! Ze sluipt dichterbij. Ze hoeft haar hand maar uit te steken en ze kan aan zijn staart. De vos doet één oog zachtjes open, maar Maja merkt het niet. Ze doet nog een stapje dichterbij. De vos doet zijn beide ogen open. Maja schrikt heel hard en zet het op een lopen. Ze blijft maar lopen en lopen tot… ze terug aan het kabouterdorp is. Oh neen, ze heeft haar opdracht niet uitgevoerd. Ze is helemaal niet dapper. Ze stapt verdrietig tot aan het grote plein. 


<<Bespreking 5>>


Daar is het enorm druk. Isabelle staat in het midden van het plein. Al de kabouters uit het dorp zijn komen kijken. Ze hebben gehoord dat Isabelle de dapperste kabouter gaat uitkiezen en zijn benieuwd wie dat gaat worden.
«Aandacht!» roept de kabouterkoning, «zoals jullie al weten, wil mijn dochter enkel met de dapperste kabouter naar het feest. Laat al de dappere kabouters dichterbij komen, zodat ze kan beslissen wie de dapperste is».
De zoon van de kabouterbakker komt naar voren. Hij heeft een mensenkaars vast. Hij is binnengedrongen in een mensenhuis. Hij krijgt een luid aplaus van al de kabouters.
De zoon van de kabouterschoenmaker komt naar voren. Hij heeft een zeldzame bloem vast. Die groeit alleen maar op de top van een hoge en gevaarlijke berg. Hij krijgt een luid applaus van al de kabouters.
De ene kabouterjongen na de andere laat zien hoe dapper hij geweest is, en krijgt elke keer een luid applaus.
Maja doet haar ogen even dicht, haalt diep adem en zet een grote stap vooruit. Ze gaat bij de dappere kabouters staan. Het wordt muisstil op het plein.
«Is dit een grap?» roept de bakkerszoon. De kabouters beginnen luid te lachen. 
«Neen» zegt Maja, «Ik wil ook met Isabelle naar het feest». Het wordt weer doodstil. Isabelle komt dichterbij.

BijlageGrootte
PDF-pictogram feestinhetkabouterbos.pdf1.6 MB
PDF-pictogram tekeningverhaal.pdf33.74 MB