Activiteit 2: Het grondplan

Methodiek

Ontwikkelingsdoelen
Nederlands: 2.4
Mens en maatschappij: 4.9
Wetenschap en techniek: 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

Materiaal

 • grondplan en bijhorende huizen (bijlage 2.1)
 • de oplossing van waar de huizen  op het grondplan horen (bijlage 2.2)
 • boek en/of vertelplatenset 
 • materiaal om de huizen rechtop te zetten (zie punt 3) 

Inhoud
1. Het grondplan
Toon de kleuters het grondplan. Vraag wat dit zou kunnen zijn (het plan). Verken met de kleuters wat op het plan te zien is:

 • Wijs de wegen aan. Wat zou dit kunnen zijn? (een/de weg) Waarom staat er op deze (grote weg) een stippellijn? Aan welke kant moeten de auto’s hier rijden?
 • Wijs de voetpaden aan. Wat is dit? (het voetpad) Wie mag er op het voetpad stappen of rijden? Je kan eventueel overlopen: auto’s, voetgangers, kinderen op een fiets, volwassenen op een fiets, vrachtwagens, moto’s, …
 • Wijs de zebrapaden aan. Wat is dit? (het zebrapad) Waarvoor dient een zebrapad? (om veilig over te steken) (Je kan eventueel ook wijzen op de overeenkomst met de huid van een zebra en een prent van een zebra tonen.)
 • Wijs het plein aan en vraag wat dit is (het plein). Leg linken met de leefwereld van de kinderen, eventueel met een plein uit de schoolomgeving. Vraag eventueel wat je allemaal op een plein kan doen, indien de kinderen hier vertrouwd mee zijn.
 • Zeg dat op het plan nog alle huizen en gebouwen ontbreken. Vraag de kinderen aan te wijzen welke vlakken daarvoor bedoeld kunnen zijn. Laat argumenteren waarom ze bv. het donkergroene vlak niet kiezen. (Waarom zouden hier geen huizen staan?)
 • Vertel dat er ook weides zijn op het plan. Vraag de kinderen deze aan te wijzen.

Tip
Woorden als plan, weg, voetpad, plein, … kunnen gezien worden als streefwoordenschat. Breng bij streefwoorden ook steeds de correcte lidwoorden aan: het plan, de weg, het voetpad, …

2. Waar staan de huisjes?
Toon de kinderen de prenten van de huizen. Leg ze open en laat ontdekken. Je richtvragen kunnen vele richtingen uit. Enkele ideeën:

 • Wat vind je een mooi huis? Waarom?
 • Welk gebouw zou de school zijn? Waarom?
 • Welke huizen zijn winkels? • Hoeveel rode huizen zijn er?
 • Wat is het kleinste/grootste huis? (Je kan eventueel laten rangschikken van klein naar groot en/of omgekeerd.) 

Je kan hierbij, afhankelijk van het niveau van je kinderen, ook termen aanbrengen als het rijhuis, de villa, het appartement, een half open huis,… Je kan aan de kinderen vragen in wat voor huis of appartement zij wonen.

Vertel de kinderen dat we de huizen op de juiste plaats op het plan gaan zetten. Wijs aan waar Lou woont.  Zeg: “Hier woont Lou. Maar hoe kunnen we te weten komen hoe het huis van Lou eruitziet?” (kijken naar de prenten in het boek of op de vertelplatenset)

Door verder te kijken in het boek of op de vertelplaten kan je met de kleuters gaandeweg verder ontdekken welk huis waar hoort op het plan. Op het einde zal je nog enkele huizen over hebben die niet te zien zijn op de prenten van het boek. Ga met de kleuters in gesprek over waar deze kunnen staan. Laat argumenteren. De oplossing van waar de huizen op het plan moeten, vind je in bijlage 2.2.

Tip
Afhankelijk van het niveau van (het groepje van) de kleuters waarmee je deze oefening doet, kan je dit ook helemaal anders aanpakken. Hoe sterker de kleuters, hoe meer je ze van in het begin zelf kan laten zoeken naar de juiste plaats voor de huizen.

Tip
Differentiatie: hoe meer je de huizen geclusterd aanbiedt (bv. de hele even kant van Lou’s straat aan elkaar), hoe makkelijker de oefening. Hoe meer je ze apart aanbiedt (alle huizen van elkaar geknipt), hoe moeilijker. Bij jongere/minder sterke kleuters kan je ook bijlage 2.2 (de oplossing) aanbieden om mee aan de slag te gaan.

3. Techniek:
de huisjes rechtop zetten Als dit nog niet aan bod kwam, wijs de kleuters er dan op dat de huisjes op het plan ‘plat liggen’. Vraag of dit ook in het echt zo is. Laat een kind tonen hoe een huis in het echt zou moeten staan. Van zodra het kind het huisje loslaat, valt het uiteraard om.  
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de huisjes blijven rechtstaan? Laat de kleuters zelf verschillende ideeën aanbrengen. Kies samen een oplossing die geschikt lijkt, bij voorkeur een oplossing die de kleuters zelf in de praktijk kunnen brengen.
Laat de kleuters hun idee uitvoeren. Dat kan bv. door met plakband een blokje tegen het huis te plakken of met duplo/lego/ander bouwmateriaal huisjes te bouwen waar de gevel wordt tegen geplakt.

Tip
Is het plan te klein voor jouw kleuters? Maak dan met hen een grotere versie!


 

BijlageGrootte
PDF-pictogram 2-hetgrondplan.pdf2.61 MB